Dart

Dart är spelet du sannolikt har provat på utomhus mot någon stugvägg på sommaren eller vid något pubbesök. Spelet är otroligt socialt och är ett trevligt sätt att umgås. Men dart är mycket mer än så.

Det finns en seriös, professionell sida av spelet – mil från de rostiga pilarna som plockas fram på midsommar. Reser man exempelvis till de brittiska öarna är de bästa spelarna superstjärnor och det kommer storpublik till tävlingarna.

 

Spela dart

I Sverige börjar fler och fler få upp ögonen för dart och sedan några år tillbaka har spelet ett eget förbund under Riksidrottsförbundet som arrangerar serier och tävlingar på elitnivå.

Hos oss spelar ni dart med professionell utrustning på tavlor och banor enligt reglementsenlig standard. Är du nybörjare hjälper vi gärna till så du kommer igång med spelet. Dart är ett fantastiskt spel och så mycket mer än ”att kasta pil”. 
I vår hall har vi även en dart klubb som spelar flera dagar i veckan, varför inte komma ner och titta på en riktig seriematch?

Dartspel

501: Detta spel är att betrakta som det officiella tävlingsspelet och det är troligen också den mest kända av alla spelformer. I 501 börjar samtliga spelare på 501 poäng och går mot 0. Varje gång man kastat subtraherar man sitt resultat från den tidigare poängen, tills dess man når en position då man kan komma ner till 0 poäng med tre pilar eller mindre. För att gå ut måste man nå exakt 0 poäng, varken mer eller mindre, och den sista pilen måste träffa en dubbel, antingen dubbelringen eller rödbulle. Om man kastar fler poäng än man har kvar eller hamnar på 1 poäng räknas det som man kastat 0 poäng.

Killer: I det här spelet har varje spelare sitt eget mål att kasta mot (1-20), detta mål väljs ut genom att man kastar mot tavlan med "fel" hand - högerhänta spelare kastar med vänster hand och vice versa, två spelare kan inte ha samma nummer. Spelet inleds av den som fått det lägsta numret och går ut på att bli s.k. killer genom att få fem träffar på sitt eget mål (en dubbel räknas som två träffar och en trippel som tre), får man mer än fem träffar är man ute ur spelet. När man blivit killer gäller det att kasta ut de andra spelarna genom att träffa deras nummer. För varje träff (dubbel och trippel enligt ovan) får man stryka motsvarande antal från motståndarens poäng och om en spelare kommer ner på noll är vederbörande ute ur spelet. Om den spelare vars nummer man träffade är killer måste den spelaren ta sig upp till fem poäng igen innan han kan fortsätta att kasta ut de andra.

Half: Detta spel går ut på att få ihop så många poäng som möjligt på ett antal utvalda mål. Dessa mål är, i tur och ordning: 19, 18, dubbel (här räknas även grönbullen), 17, 41 poäng (samtliga pilar skall ge poäng), trippel (här räknas även rödbulle), 20, bullen (både röd- & grönbulle räknas). Poängen summeras efterhand som man spelar och om man missar ett mål halveras den tidigare poängen. Då det kan bli halva poäng avrundas poängen uppåt.

Norsk Half: Detta spel går ut på att få ihop så många poäng som möjligt på ett antal utvalda mål. Dessa mål är, i tur och ordning: 20, 26 poäng (samtliga pilar ska ge poäng), 19, dubbel (här räknas även grönbulle), 18, LO-HI (varje pil ska ge mer poäng än tidigare pil), 17, trippel (här räknas även rödbulle), 16, HI-LO (varje pil ska ge mindre poäng än tidigare pil), 15, bullen (både röd- & grönbulle räknas). Poängen summeras efterhand som man spelar och om man missar ett mål halveras den tidigare poängen. Då det kan bli halva poäng avrundas poängen uppåt.

Dubbel Half: Detta spel går ut på att få ihop så många poäng som möjligt på ett antal utvalda mål tillsammans med sin partner. Dessa mål är, i tur och ordning: 19, 18, dubbel (här räknas även grönbullen), 17, 41 poäng (samtliga pilar skall ge poäng), trippel (här räknas även rödbulle), 20, bullen (både röd- & grönbulle räknas). Poängen summeras efterhand som man spelar och om man missar ett mål halveras den tidigare poängen. Då det kan bli halva poäng avrundas poängen uppåt. Alla spelare kastar på samtliga mål, så man har dubbla chanser att klara målet och man kan samla ihop mer poäng än på vanliga Half.

Mazkhalva: Detta spel går ut på att få ihop så många poäng som möjligt på ett antal utvalda mål. Dessa mål är, i tur och ordning: 15, svart, 10, dubbel (här räknas även grönbulle), 18, LO-HI (varje pil ska ge mer poäng än tidigare pil), 11, grön, 38 poäng (samtliga pilar ska ge poäng), 16, trippel (här räknas även rödbulle), 14, poäng (kasta så många poäng som möjligt), 19, 3 intill (kasta pilarna på tre nummer bredvid varandra), 13, beige, 12, HI-LO (varje pil ska ge mindre poäng än tidigare pil), 20, röd, bullen (både röd- & grönbulle räknas). Poängen summeras efterhand som man spelar och om man missar ett mål halveras den tidigare poängen. Då det kan bli halva poäng avrundas poängen uppåt.

Kalle Anka: Detta spel går ut på att få ihop så många poäng som möjligt på ett antal utvalda mål. Dessa mål är, i tur och ordning: 20, dubbel 20, 19, 18, dubbel 18, 17, 16, dubbel 16, 15, trippel 20, trippel 19, trippel 18, trippel 17, bullen (både röd- & grönbulle räknas). Poängen summeras efterhand som man spelar och om man missar ett mål halveras dina poäng med beloppet som står under rubriken Ingen träff.

Golf:

Bingo:

Svår Bingo:

Klockan: Det här spelet går helt enkelt ut på att träffa samtliga fält på tavlan i nummerordning (1-20) och därefter utgång på bullen (både röd- & grönbulle räknas), den som först uppnår detta har vunnit spelet.

Alternativa regler: - Om man träffar en dubbel hoppar man två nummer och om man träffar en trippel hoppar man tre nummer. - Utgång grönbulle och sedan rödbulle

Dubbel Klockan: Det här spelet går helt enkelt ut på att träffa samtliga dubbelfält på tavlan i nummerordning (1-20) och därefter utgång på bullen (endast rödbulle räknas), den som först uppnår detta har vunnit spelet.

Treben: Detta spel inleds med att man gör tre lodräta streck, s.k. ben, i protokollet för varje spelare. Spelet går sedan ut på att kasta fler poäng, med tre pilar, än föregående spelare, om man misslyckas med detta förlorar man ett av sina ben som då suddas bort ur protokollet. Även om föregående spelare förlorat ett ben är det den spelarens poäng man skall slå. När en spelare förlorat alla sina ben är denne ute ur spelet.

Cricket: Detta spel går ut på att få ihop så många poäng som möjligt på ett antal utvalda mål. Dessa mål är: 20, 19, 18, 17, 16, bullen (både röd- & grönbulle räknas). Målet är att träffa vart och ett av dessa mål tre gånger innan motståndaren gör det. När man har fem träffar (en dubbel räknas som två träffar, en trippel som tre) kan man ta poäng på det målet tills dess att motståndaren också har fem träffar, då stängs det målet. Vinnare av spelet är den som har flest poäng när båda spelarna (eller lagen om man är flera spelare) har träffat alla målen, eller när motståndaren inte längre kan ta några poäng.

Bowlroom Centrumgränd 5 746 32  BÅLSTA  
0171-59 300 info@bowlroom.se www.facebook.se/bowlroomX